28 People reacted on this

  1. Mình cũng để middle part, mà mình thấy kiểu này tóc phải dài dài nhìn mới đẹp. Chứ cắt ngắn như ông kia nhìn không đẹp

Leave a Comment