3 People reacted on this

  1. tuổi trẻ hồng koong thật dũng cảm, đáng phục, còn tuổi trẻ vn không bằng gót chân của tuổi trẻ HK, tuổi trẻ vn còn chết nhát, hèn yếu, còn sợ bạo quyền csvc, còn sợ cái chế độ độc tài csvc khốn nạn, mất dạy nhất trong lịch sử vn, lũ csvc là một lũ quỷ quái, lũ súc vật, lũ gian manh- xảo quyệt- tàn ác- độc địa có 1 không 2, dân vn ngày nay vì ngu dân để trị nên rất hèn nhát, dốt nát, chó má, dân trí quá thấp, đạo đức suy đồi, tư cách không có, toàn thứ dân vuốt đuôi, bưng bô, bợ đỡ thì nhiều, mặc cho vc hút máu mủ, xương tủy, đè đầu cỡi cổ, vẫn vô tư, câm lặng, dân trí vn ngày nay thật nó chán vô bờ, hết thuốc chữa rồi, mãi phải chịu làm trâu ngựa, đầy tớ cho độc tài csvc, rồi đến làm nô lệ cho tàu cộng chỉ là sớm muộn, tàu cộng đang giết dần mòn dân tộc vn bằng đồ độc, bằng hủy hoại môi trường v.v…, còn lũ súc vật vc thì hèn với giặc, chỉ tài ác, bóc lột, đàn áp dân là giỏi.

Leave a Comment