2 People reacted on this

  1. TIẾNG NỎ THẦN TV ..Nghe
    Hãy vang vọng lời thiêng quốc tộc
    Cũng là đem tiếng nói toàn dân
    RẤT TỐT …ÂM GIỚI XOAY VÒNG
    Khg uổng công nghĩ lo đất nước

Leave a Comment