21 People reacted on this

  1. thế cơ này ai chả biết- đi đúng hết thì đỏ cầm hòa, đi sai thì đỏ thua, ko có cửa thắng… chấm hết.

  2. Theo quan sát nc cờ đầu tiên đỏ phải đi là thí 1 con pháo lộ 2. ..xe đỏ rất mạnh, đen đi ko chính xác sẽ thua .

Leave a Comment