Posted on: September 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

1 Cô Ngoại Đạo Bị Bệnh U Màng Não Đi Khắp Nơi Chữa Không Được Và Được Ơn Lòng Chúa Thương Xót



Cha Long và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót lúc 3h chiều và dâng lễ lúc 5h30 chiều mỗi ngày tại Giáo Điểm Tin Mừng Lòng Chúa Thương …

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/

Categories:

Leave a Comment