🔴14-10 Trương Quốc Huy : Đấu Tố Nịnh Bợ Chính Quyền Và Hèn Với Giặc Ác Với Dân Của Chế Độ Cộng Sản.#Tinnong #N10Tv #TruongQuocHuyLive #FacebookLive #DienDanBanTre #Formosa #NguyenPhuTrong #ThoiSu #ChienTranhThuongMai #Trump #huawei .

🔴 14-10 Đấu Tố Nịnh Bợ Chính Quyền Và Hèn Với Giặc Ác Với Dân Của Chế Độ Cộng Sản.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://medinaportal.net/category/cong-nghe/

36 Comments

 1. Hoa Le 22/10/2019
 2. Không được rên 22/10/2019
 3. Thuy Be 22/10/2019
 4. Tony Bui 22/10/2019
 5. Mình Hung Cao 22/10/2019
 6. Khách 22/10/2019
 7. Alan chang 22/10/2019
 8. Jennifer Bator 22/10/2019
 9. Wendy Juan 22/10/2019
 10. Phương Phạm 22/10/2019
 11. Phương Phạm 22/10/2019
 12. Phương Phạm 22/10/2019
 13. Spoch 22/10/2019
 14. Spoch 22/10/2019
 15. Michelle Quynh 22/10/2019
 16. Trang Vu 22/10/2019
 17. Leminh Truong 22/10/2019
 18. Lien Minh 22/10/2019
 19. Lan Nguyen 22/10/2019
 20. Anhtuan Le 22/10/2019
 21. H Triet Dang 22/10/2019
 22. Diy.D. Nguyễn 22/10/2019
 23. H Triet Dang 22/10/2019
 24. H Triet Dang 22/10/2019
 25. H Triet Dang 22/10/2019
 26. H Triet Dang 22/10/2019
 27. Nguyen Chinh 22/10/2019
 28. Viet Radio Radio 22/10/2019
 29. Tran Tran 22/10/2019
 30. Chi Kim 22/10/2019
 31. Tony Tran 22/10/2019
 32. Hùng Trần 22/10/2019
 33. Binh Thanh 22/10/2019
 34. Linh Nguyen 22/10/2019
 35. Jenny Thuy Huynh 22/10/2019
 36. cuong nguyen 22/10/2019

Leave a Reply