24 People reacted on this

  1. Các bạn phụ nữ chọn ck hay NY j đó
    Hãy chọn một người có nhiều năng lượng như trấn thành

  2. Với sức mạnh của cả 2 , nếu như đánh nhau nhà của 2ac sẽ như có 1 trận động đất kéo qua !!!

Leave a Comment