27 People reacted on this

  1. Kiểu tóc quá nghệ thuật. Tuyệt bời nhé anh Hi hi học theo intro của anh đó. Tuyệt bời. 🤣

  2. Kiểu tóc mới này ít bữa nữa đi cổ vũ cho đội tuyển việt nam 🇻🇳 bạn ơi 👍👍👍🤝🤝👈👈👈

Leave a Comment